ประกาศหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จะดำเนินการติดตั้งชุดดับเพลิงบริเวณถนนฉวาง-ไม้เรียง 

ในวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น.

จึงทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล บริเวณในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียงทั้งหมด 

จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาในบริเวณดังกล่าวไห้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดีจึงขออัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

หากมีข้อสงสัยประปาใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี โทร.๐๗๕๔๔๕๗๓๙

เลื่อนขึ้นข้างบน