มิสเตอร์ประปามาแล้วครับ! มุ่งมั่นบริการด้วยใจ ลดและสร้างความพึงพอใจ เติมความประทับใจแก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มิสเตอร์ประปามาแล้วครับ! มุ่งมั่นบริการด้วยใจ ลดและสร้างความพึงพอใจ เติมความประทับใจแก่ประชาชน


มิสเตอร์ประปามาแล้วครับ! มุ่งมั่นบริการด้วยใจ ลดและสร้างความพึงพอใจ เติมความประทับใจแก่ประชาชน

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ มิสเตอร์ประปาประจำสาขาเร่งลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ซึ่งแจ้งร้องเรียนผ่านศูนย์ประปาทันใจ ออกสำรวจสภาพปัญหา แก้ไข และให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา เพื่อผ่อนคลายทุกข์ร้อนของลูกค้าเหมือนเป็นทุกข์ร้อนของเราเอง

เลื่อนขึ้นข้างบน