ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอุดม เข็มเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
ที่อยู่
93/796 ม.7 ถ.มหาชัยชิลล่า
ต.ท่าทราย
อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
74000
โทรศัพท์
034-411844 , 034-421260 , 034-827727
โทรสาร
034-426911
Email
UdomK@pwa.co.th
Facebook : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 74,927 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 96,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 8,629,852 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 7,857,199 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 4,994,106 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ตำบลท่าฉลอม และ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน อบต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำแม่กลอง
2 เคหะชุมชนสมุทรสาคร 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำแม่กลอง
รวม 0.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
2 09/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561
3 09/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
4 08/08/2018 Update ข้อมูลด้านกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
5 02/08/2018 สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอน การตามแผน WSP
6 02/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
7 02/08/2018 สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ และปรับเวอร์ชั่นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เข้าสู่เวอร์ชั่น ISO 9001:2015
8 26/07/2018 สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร รับการเข้ารับตรวจติดตามรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2561
9 26/07/2018 สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมแรงร่วมใจ กิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย"
10 26/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านหม้อ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซ.ข้างวัดโพธิ์แจ้ _20/08/61
2 14/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซอยวัดโคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสารคาม_14/08/2561
3 06/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณมบ.วิเศษสุขนคร ต.พันท้าย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร_06/08/2561
4 03/08/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
5 31/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม.บริเวณ โครงการสารินซิตี้_31/07/2561
6 20/03/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 1000 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำโพธาราม
7 13/03/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
8 27/02/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉินเพื่อซ่อมท่อ
เลื่อนขึ้นข้างบน