การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ได้จัดทำบุญสำนักงานในวันที่ 10 เมษายน 2557 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ได้จัดทำบุญสำนักงานในวันที่ 10 เมษายน 2557


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  ได้จัดทำบุญสำนักงานในวันที่  10  เมษายน  2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  โดยนายกมล  ประดุงรุก  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิต และพนักงาน  ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน ในวันที่  10  เมษายน  2557 

เลื่อนขึ้นข้างบน