ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ที่อยู่
168/1 หมู่ 4 ถ. ไทยชุมพล
ต.ธานี
อ.เมือง
จ.สุโขทัย
64000
โทรศัพท์
0-5561-1023
โทรสาร
0-5561-3193
Email
ThongchaiS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,305 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 29,100 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 541,252 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 512,752 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 384,846 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล กง บ่อบาดาล - หน่วยบริการกงไกรลาศ 674 242
2 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแฝก 636 185
3 หน่วยบริการกงไกรลาศ เทศบาลตำบล กงไกรลาศ 4,224 1,961
4 หน่วยบริการเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า บ่อบาดาลบ้านสวน 10,164 3,884
5 หน่วยบริการเมืองเก่า เทศบาลตำบล เมืองเก่า 7,396 2,539
6 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสวน บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) 3,464 1,230
7 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม 7,584 2,854
8 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) เทศบาลตำบล บ้านสวน 4,457 1,681
9 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง บ่อบาดาล - หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ 1,372 386
10 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล โตนด 2,210 719
11 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม 3,861 1,167
12 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล บ้านโตนด 1,982 962
13 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง 1,628 476
14 หน่วยบริการบ้านด่านลานหอย เทศบาลตำบล ลานหอย อ่างเก็บน้ำเกิดผล 616 171
15 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแคว คลองวังทองแดง , บ่อบาดาล-สถานีผลิตน้ำบ้านสวน2 , บ่อบาดาล-สถานีหน่วยธานี , แม่น้ำยม , อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง 9,607 3,956
16 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเตี้ย 2,125 718
17 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ยางซ้าย 7,244 2,269
18 แม่ข่ายสุโขทัย เทศบาลตำบล บ้านกล้วย 15,889 6,467
รวม 85,133 31,867

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2019 กปภ.สาขาบ้านผือร่วมกิจกรรม CSR ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำดิบ
2 20/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกโครงการเติมใจให้กัน
3 20/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณ อบต.ท่าทองหลาง
4 20/07/2019 ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นบีทีวีเคเบิ้ลทีวี เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองพัทยา
5 20/07/2019 โครงการ "ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)"
6 20/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขาพนมทวน
7 20/07/2019 กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนให้ประชาชนยื่นคำร้องขอติดตั้งประปา พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปา
8 19/07/2019 มุ่งสู่ความยั่งยืน
9 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์
10 19/07/2019 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 40มม.บริเวณ หมู่บ้านจูแอม ถ.ทุ่งโพธิ์_20/07/2562
2 20/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟดับ) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาลำพูน _20/07/2562
3 20/07/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณเทศบาลสันปูเลย_20/07/2562
4 20/07/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ มบ.ไวท์เฮ้าส์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_20/07/2562
5 20/07/2019 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ หน่วยบริการหนองหาร_20/07/2562
6 20/07/2019 กปภ.สาขา สุไหงโกลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวเส้นท่อ Pvc ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามเวเว่นตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส_20/07/2562
7 20/07/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุรนรงค์ 1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี_20/07/2562
8 20/07/2019 กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านเลขที่ 199 ม.8 ซอย 8 บ้านสันป่าหนาด_20/07/2562
9 20/07/2019 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 200 มม. บริเวณ หมู่บ้านชีวา 4 ม.5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_20/07/2562
10 20/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ ตรงข้ามปั้มPT ม.4 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_20/07/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน