ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ที่อยู่
168/1 หมู่ 4 ถ. ไทยชุมพล
ต.ธานี
อ.เมือง
จ.สุโขทัย
64000
โทรศัพท์
0-5561-1023
โทรสาร
0-5561-3193
Email
ThongchaiS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,456 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,240 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 468,163 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 439,252 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 329,347 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล กง บ่อบาดาล - หน่วยบริการกงไกรลาศ 674 242
2 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแฝก 636 185
3 หน่วยบริการกงไกรลาศ เทศบาลตำบล กงไกรลาศ 4,224 1,961
4 หน่วยบริการเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า บ่อบาดาลบ้านสวน 10,164 3,884
5 หน่วยบริการเมืองเก่า เทศบาลตำบล เมืองเก่า 7,396 2,539
6 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสวน บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) 3,464 1,230
7 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม 7,584 2,854
8 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) เทศบาลตำบล บ้านสวน 4,457 1,681
9 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง บ่อบาดาล - หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ 1,372 386
10 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล โตนด 2,210 719
11 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม 3,861 1,167
12 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล บ้านโตนด 1,982 962
13 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง 1,628 476
14 หน่วยบริการบ้านด่านลานหอย เทศบาลตำบล ลานหอย อ่างเก็บน้ำเกิดผล 616 171
15 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแคว คลองวังทองแดง , บ่อบาดาล-สถานีผลิตน้ำบ้านสวน2 , บ่อบาดาล-สถานีหน่วยธานี , แม่น้ำยม , อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง 9,607 3,956
16 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเตี้ย 2,125 718
17 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ยางซ้าย 7,244 2,269
18 แม่ข่ายสุโขทัย เทศบาลตำบล บ้านกล้วย 15,889 6,467
รวม 85,133 31,867

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/11/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563
2 16/11/2019 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) หยุดจ่ายน้ำกรณีฉุกเฉิน 16 พ.ย. 62
3 15/11/2019 กปภ. - ปตท. ลงนาม MOU สร้างเสถียรภาพน้ำประปาในพื้นที่ EECi
4 15/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” ประจำปี ๒๕๖๒
5 15/11/2019 กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
6 15/11/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม)
7 15/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ..... “กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีและคณะ”
8 15/11/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ดำเนินการหาท่อแตกรั่วในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
9 15/11/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) ประจำปี 2563
10 15/11/2019 ประชาสัมพันธ์!!การระบายน้ำค้างท่อเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอบางปะกง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/11/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากหยุดจ่ายไฟฟ้า ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องสูบจ่ายน้ำ บริเวณบ้านนิคม_17/11/2562
2 17/11/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น._17/11/2562
3 17/11/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าวัดทุ่งปาหนัน ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_17/11/2562
4 17/11/2019 กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณ หมู่ 6 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี_17/11/2562
5 17/11/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ตลาด 9 แสน_17/11/2562
6 17/11/2019 กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเทมนประปา บริเวณถนนทางหลวง (ตรัง-ควนกุน)_17/11/62
7 17/11/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ต.ควนลัง_17/11/62
8 17/11/2019 กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณใต้ทางเท้าใกล้ร้านพาต้าสตูล_17/11/62
9 17/11/2019 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 40 มม. บริเวณหมู่บ้านวิเศษธานี_17/11/62
10 17/11/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 2_17/11/62
เลื่อนขึ้นข้างบน