กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัดร่วมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๕๗ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัดร่วมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๕๗


กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัดร่วมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๕๗

                เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด อาทิ ฟุตซอล วอลเลบอล เปตอง ตะกร้อ ชักคะเย่อ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่านการเล่นกีฬาในแต่ละชนิดทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่พนักงานในสังกัดอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน