ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ที่อยู่
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ
ต.ขามใหญ่
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
โทรศัพท์
0-4531-2995,0-4531-1432-4
โทรสาร
0-4531-4704
Email
SaridA@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/08/2018 รปก.3 ลงพื้นที่ กปภ.ข.8 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561
2 17/08/2018 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสตึก และ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ในการศึกษาดูงาน การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
3 12/08/2018 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 4/2561
4 26/07/2018 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจ
5 25/07/2018 กปภ.ข.8 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
6 13/07/2018 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 3/2561
7 05/06/2018 กปภ.ข.8 ประสานความร่วมมือแก้ไขการให้บริการระบบประปาภายในสำนักงาน
8 22/05/2018 กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ กปภ.ข.8 จัดประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2561
9 08/05/2018 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และ ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมคณะลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
10 25/04/2018 กปภ.ข.๘ ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน เมษายน 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน