ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำเพื่อค้นหาท่อแตกรั่ว (Step Test) บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ ถนนวัดโพธิ์ (ซอยฝั่งเลขคู่ทั้งหมด) ถนนเลี่ยงเมืองตั้งแต่คลองบางใหญ่ จนถึงสี่แยกบางใหญ่ฝั่งซ้ายทั้งหมด และถนนชนเกษม(ซอยฝั่งเลขคี่ทั้งหมด) อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ให้แก่ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น

 

    นวันพุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น.จนกว่าจะแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติเวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น.ของวันเดียวกัน

 

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓ และ๐-๗๗๒๗-๓๔๘๒

เลื่อนขึ้นข้างบน