ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า


ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

                     เนื่องจากบริเวณคลองทุ่งมะพร้าวซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า  มีน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำลำแก่น เพื่อส่งจ่ายน้ำในพื้นที่ให้บริการ ต.ทุ่งมะพร้าว,ต.คึกคัก,ต.บางนายสี,และเทศบาลตำบลตะกั่วป่าบางส่วน มีระดับคลอไรด์สูงกว่าปกติ(ความเค็ม)

                    ในการนี้ กปภ.สาขาตะกั่วป่า ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อขออนุญาตยกระดับคันกั้นน้ำทะเลบริเวณคลองทุ่งมะพร้าวให้สูงพ้นระดับน้ำทะเล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาตะกั่วป่า หมายเลขโทรศัพท์ 0-7642-1115

เลื่อนขึ้นข้างบน