ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำเพื่อค้นหาท่อแตกรั่ว (Step Test ) จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น.- ๐๓.๐๐ น.

โดยจะส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณพื้นที่
- ถนนศรีวิชัยฝั่งเลขคี่ (ตั้งแต่ซอยศรีวิชัย ๒๓ - ซอยศรีวิชัย ๖๑)
- ถนนตลาดใหม่ ๑ จนถึงสามแยกวัดโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
และอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓ และ๐๙๒-๒๒๕๘๖๙๑

เลื่อนขึ้นข้างบน