กปภ.สาขาท่าแซะ ประกาศ เปิดจ่ายน้ำช่วงเวลาเดียว ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของหน่วยบริการมาบอำมฤต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าแซะ ประกาศ เปิดจ่ายน้ำช่วงเวลาเดียว ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของหน่วยบริการมาบอำมฤต


กปภ.สาขาท่าแซะ ประกาศ เปิดจ่ายน้ำช่วงเวลาเดียว ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของหน่วยบริการมาบอำมฤต

กปภ.สาขาท่าแซะ ประกาศ เปิดจ่ายน้ำช่วงเวลาเดียว คือ 16.00 - 20.00 น. ของหน่วยบริการมาบอำมฤต ซึ่งขณะนี้ แหล่งน้ำดิบ คือ ฝายห้วยแกร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการมาบอำมฤต มีปริมาณน้ำดิบลดลง เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาท่าแซะ ได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อขอใช้แหล่งน้ำดิบจากพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นสระบ่อผุดส่วนบุคคลของชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับสูบน้ำและขนมาเติมยังฝายห้วยแกร เพื่อนำเข้าสู่ระบบการผลิตต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำในการขนส่งน้ำจาก อบจ.ชุมพรด้วย

กปภ.สาขาท่าแซะจึงขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ และขออภัยผู้ใช้น้ำในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน