ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี(ชั้นพิเศษ) จะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำเพื่อค้นหาท่อแตกรั่ว (Step Test ) จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น.- ๐๒.๐๐ น.

โดยจะส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณพื้นที่

  • ปากซอยพิเศษ จนถึง สามแยกปากแมว ได้แก่ ซอยพิเศษ ซอยตาอ่วม ซอยเพชรไพรัตน์ ซอยตาหวาน ซอยรักษา มอ.ซอย ๒  มอ.ซอย ๓ ซอยจันทร์สว่าง ซอยผูกพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  • ถนนสายนิคม จนถึง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  • ถนนสายบนควน (นิคมมะขามเตี้ย) มบ.ไพลิน๒ มบ.ภูมิทวี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓ และ๐๙๒-๒๒๕๘๖๙๑

เลื่อนขึ้นข้างบน