ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม บริเวณพื้นที หมู่ ๒ ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. หากดำเนินแล้วเสร็จจะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ

โดยส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ สี่แยกท่าแขก (โครงการหมู่บ้านรินทองท่าแขก) ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จะเร่งดำเนินการตัดประสานท่อให้เสร็จโดยเร็ว

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว (ตลอด ๒๔ชั่วโมง)โทร.๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓ และ ๐๙๒-๒๒๕๘๖๙๑
รูปภาพของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน