ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

                      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม บริเวณพื้นที หมู่ ๔ ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. หากดำเนินแล้วเสร็จจะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ

                  โดยส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณพื้นที่   ถ.โฉลกรัฐ ฝั่งซ้าย ตั้้้งแต่สี่แยกกำนันธร ตลอดจนถึงสี่แยกสวนหลวง ร.๙ และอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

                    กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จะเร่งดำเนินการตัดประสานท่อให้เสร็จโดยเร็ว หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว (ตลอด ๒๔ชั่วโมง)โทร.๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓ และ ๐๙๒-๒๒๕๘๖๙๑

เลื่อนขึ้นข้างบน