ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำเพื่อค้นหาท่อแตกรั่ว (Step Test ) จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 03.00 น.

โดยจะส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ ถนนวัดพุนพินใต้, ซอยศิริรักษ์, หมู่บ้านธารทิพย์, ถนนพุนพิน - หนองขรี, หมู่บ้านจอมเกล้า, ถนนราษฎร์อุทิศ, ทางเข้าอบต.พุนพิน, ถนนยุทศาสตร์, ทางเข้าวัดสระพัง, ถนนยางงาม, ซอยนาทราย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓ และ๐๙๒-๒๒๕๘๖๙๑

เลื่อนขึ้นข้างบน