กปภ.สาขาหลังสวน หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากเหตุอุทกภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากเหตุอุทกภัย


กปภ.สาขาหลังสวน หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากเหตุอุทกภัย

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากแม่ข่ายหลังสวนประสบเหตุอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ จะส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่ อ.หลังสวน,อ.ทุ่งตะโก กปภ.สาขาหลังสวน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน