ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และแผนรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และแผนรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และแผนรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี ในรายการ "จับกระแส" เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง มีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน และแผนบริหารจัดการโครงสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาในเขตเมืองพัทยา (ระยะสั้น -ระยะกลาง-ระยะยาว) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา รวมถึงรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมประชาสัมพันธ์ Line ID กปภ.สาขาพัทยา (พ) เพื่อเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ อีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน