แจ้งปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าวัดคลองชัน คลอง 4 อ.ลำลูกกา ในคืนวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

แจ้งปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าวัดคลองชัน คลอง 4 อ.ลำลูกกา ในคืนวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น.

แจ้งปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าวัดคลองชัน คลอง 4 อ.ลำลูกกา ในคืนวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 400มม. บริเวณหน้าวัดคลองชัน คลอง 4อ.ลำลูกกา ในคืนวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00น. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ฝั่งร้านอาหารไก่โต้ง คลอง 4อ.ลำลูกกา  ถึงบริเวณศูนย์รถยนต์ฟอร์ด ลำลูกกา

กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2959 5941-2และ PWA Call Center 1662 

เลื่อนขึ้นข้างบน