กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการเปลี่ยนทรายกรอง ณ โรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำดอนทราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการเปลี่ยนทรายกรอง ณ โรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำดอนทราย

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการเปลี่ยนทรายกรอง ณ โรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำดอนทราย

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการเปลี่ยนทรายกรอง ณ โรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำดอนทราย วันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาปากท่อ ขณะนี้ดำเนินการล้างเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 บ่อ จาก 5 บ่อ กำลังดำเนินการล้างบ่อที่ 3 (1 บ่อ ใช้เวลาการล้างเป็นเวลา 5 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ได้แก่ ต.คลองโคน ต.แพรกหนามแดง และต.ยี่สาร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ได้จัดเตรียมรถน้ำ เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน