กปภ.สาขาพัทยา (พ) บริการเชิงรุก เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) บริการเชิงรุก เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

กปภ.สาขาพัทยา (พ) บริการเชิงรุก เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และมิสเตอร์ประปา บริการเชิงรุก เข้าเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำรายใหญ่  ผู้บริหารโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เพื่อพูดคุยถึงนโยบายและแผนงานในการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของมาตรวัดน้ำ ปรับเพิ่มแรงดันน้ำ เพื่อให้มีแรงดันน้ำเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมนี้ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป อีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน