ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพเศษ) สาขาพัทยา พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายสรุป ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เรื่อง การเตรียมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในส่วนภูมิภาค

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน