การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาค  สาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี โดยผู้จัดการฉลาด ลิ่มปะรังษี

นำทีมพนักงานและลูกจ้างลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจความพึงพอใจและทำแบบสอบถามความต้องการของลูกค้าประจำปี 2560

รวมทั้งตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบ ท่อภายในบ้าน  ซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

วิธีประหยัดน้ำ และช่องทางในการจ่ายชำระค่าน้ำ พร้อมกับมอบน้ำดื่มและของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน