ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายมงคล วัลยะเสวี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ที่อยู่
57 ถ.ราชดำเนิน
ต.บ่อยาง
อ.เมือง
จ.สงขลา
90000
โทรศัพท์
0-7431-2665, 0-7431-1245
โทรสาร
0-7444-0440
Email
MongkolV@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/05/2018 กปภ.สาขาละงู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 15/05/2018 หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 11/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดพิธีสรงน้ำพร้อมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561
4 11/04/2018 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
5 05/04/2018 ผอ.กปภ.ข.5 แนะปรับแผนจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสตูล เพิ่มอัตราการจ่ายน้ำแก่ประชาชน
6 03/04/2018 กปภ.ข.5 ประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการ Water is Life
7 03/04/2018 กปภ.ข.5 ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละงู
8 28/03/2018 กปภ.ข.5 แสดงพลังตอกย้ำนโยบาย "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"
9 27/03/2018 ผอ.กปภ.ข.5 ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ แก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน
10 23/03/2018 กปภ.ข.5 จัดอบรมการใช้งานคลอรีนเหลวให้แก่พนักงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน