กปภ.สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"

กปภ.สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"

                เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" ณ วัดวันยาวล่าง ม.2 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในครั้งนี้ กปภ.สาขาขลุงนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.บริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ดูแลระบบประปาภายในบ้านอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน