กปภ.สาขาขลุง สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขลุง สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว

กปภ.สาขาขลุง  สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว

                           เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 .-24.00 . กปภ.สาขาขลุง นำโดย นายสิทธิกร สันติจิต หัวหน้างาน งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายวีระชัย เทียนทอง หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานสายงานบริการฯและสายงานผลิต ดำเนินการสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว ในเขตจำหน่ายน้ำขลุง 

เลื่อนขึ้นข้างบน