พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง

พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่ได้จัดหน่วยรับบริการที่ศาลเจ้าพุทธธรรมสงเคราะห์บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการร่วมบริจาคครั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ ตั้งกลชาล พนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงมีสถิติบริจาคสูงถึง ๑๐๗ ครั้ง

      นอกจากนั้นแล้ว กปภ.สาขาบ้านฉาง ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓๖๐ ขวดให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เพื่อบริการผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน