กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

                    ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.25 น. กปภ.สาขาขลุง นำโดย นายวีระชัย เทียนทอง หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสายงานผลิต มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ อบต.ตรอกนอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน