กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

            ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 กปภ.สาขาขลุง โดยนายเพชร บุญพิทักษ์ นายช่างเครื่องกล 5 งานผลิต ตัวแทน กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ อบต.ตะปอน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

      ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.25 น. กปภ.สาขาขลุง นำโดย นายวีระชัย เทียนทอง หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสายงานผลิต มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ อบต.ตรอกนอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/63334
ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.25 น. กปภ.สาขาขลุง นำโดย นายวีระชัย เทียนทอง หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสายงานผลิต มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ อบต.ตรอกนอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/63334

เลื่อนขึ้นข้างบน