กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่เทศบาลตำบลเขาสมิงในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่เทศบาลตำบลเขาสมิงในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่เทศบาลตำบลเขาสมิงในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 กปภ.สาขาขลุง โดยพนักงานในสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียเป็นตัวแทนกปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน