กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญแก่เทศบาลตำบลซึ้งในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญแก่เทศบาลตำบลซึ้งในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญแก่เทศบาลตำบลซึ้งในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

                    ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 กปภ.สาขาขลุง โดยพนักงานในสายงานอำนวยการเป็นตัวแทน กปภ.สาขาขลุง มอบของขวัญแก่เทศบาลตำบลซึ้งในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 กปภ.สาขาขลุง โดยพนักงานในสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียเป็นตัวแทนกปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/63384
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 กปภ.สาขาขลุง โดยพนักงานในสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียเป็นตัวแทนกปภ.สาขาขลุง สนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/63384

เลื่อนขึ้นข้างบน