ประปาบ้านฉาง เติมใจลูกค้า ครั้งที่ 1/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปาบ้านฉาง เติมใจลูกค้า ครั้งที่ 1/61

ประปาบ้านฉาง เติมใจลูกค้า ครั้งที่ 1/61

      เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ชนะโยธินานนท์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และนายสายชล มัติโก รักษาการหัวหน้างานผลิต นำพนักงานและผู้ปฏิบัติการในสังกัด ลงพื้นที่บริการประชาชนใน "โครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ชุมชนประชุมมิตร (ฝั่งขวา) - ชุมชนล้อเกวียน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยได้มีการแนะนำการสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในปริมาณที่เพียงพอแก่สมาชิกในบ้าน แนะนำการตรวจสอบระบบประปารั่วภายใน เพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลที่เป็นสาเหตุให้ค่าน้ำสูง รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด รวมไปถึงได้ติดหลอดรับใบแจ้งค่าน้ำประปา ระบายตะกอนในเส้นท่อเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในระบบจำหน่าย และมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าที่แจ้งข้อมูลการรับบริการน้ำประปาให้เจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมเป็นเสียงของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน