กปภ.สาขาอ่างทอง มอบของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอ่างทอง มอบของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กปภ.สาขาอ่างทอง มอบของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาอ่างทองโดยนายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัดนำสมุดและอุปกรณ์การเรียนที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมขนมไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน