กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่ม กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ การปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทุกภาคส่วน และใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน