กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจาก

การไฟฟฟ้าส่วนภุมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก จะทำการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าชั่วคราว

เลื่อนขึ้นข้างบน