กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมเสวนาสภากาแฟจังหวัดสมุทรสงคราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมเสวนาสภากาแฟจังหวัดสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมเสวนาสภากาแฟจังหวัดสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวกัญญานิษฐ์ อัครฤทธิพันธุ์ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ร่วมเสวนาสภากาแฟจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ  หอประชุม โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานร่วมเสวนาฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ หารือแลกเปลี่ยนและข้อเสนอแนะของส่วนราชการ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน