กปภ.สาขาวัฒนานคร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานงานผลิตและงานบริการฯ กปภ.สาขาวัฒนานคร เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานงานผลิตและงานบริการฯ กปภ.สาขาวัฒนานคร เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล


กปภ.สาขาวัฒนานคร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานงานผลิตและงานบริการฯ กปภ.สาขาวัฒนานคร เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยนายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างานผลิต ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานงานผลิตและงานบริการฯ กปภ.สาขาวัฒนานคร เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมีและการบำรุงรักษาชุดควบคุมมอเตอร์เครื่องจักรกลสารเคมีได้อย่างถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน