ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ที่อยู่
1282 หมู่10
ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
27160
โทรศัพท์
0-3726-1405
โทรสาร
0-3726-1405
Email
PollawatB@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 120,523 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 110,563 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,552 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 3.544 แควพระปรง,อ่างเก็บน้ำโนนหมากเค็ง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
2 อบต.คลองหาด ต.คลองหาด 0.000 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 3.544

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.เขต 8 จำนวน 2 สาขา เพื่อศึกษาดูงานในการจัดทำ GECC
2 19/07/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.เขต8 จำนวน 5สาขา เพื่อศึกษาดูงานในการจัดทำGECC
3 17/07/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP)
4 17/07/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุม เรื่อง “การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและการควบคุมงาน” รุ่นที่ 1/61
5 04/07/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรมร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"
6 03/07/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
7 29/06/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมอบรมโปรแกรม Wmap และซักซ้อมการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ ประจำปีงบประมาณ 2561
8 29/06/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ ครั้งที่ 6/2561
9 26/06/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร ให้การต้อนกับคณะกรรมการมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) GECC
10 22/06/2018 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน