การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (วันอังคารที่12 มิถุนายน 2561) ช่วงเวลา 11.30 - 13.30 น. โดยประมาณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ นำโดย นายอมรเกียรติ โนนทวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ศูนย์ราชการสะดวกหรือ (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ 10 ซึ่งนำโดย นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขต 12 ประธานอนุกรรมการ และนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะฯ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีกองระบบจำหน่าย และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบายในภาพร่วมของ การประปาส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

เลื่อนขึ้นข้างบน