กปภ.สาขากบินทร์บุรี ล้างทำความสะอาดตู้น้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ล้างทำความสะอาดตู้น้ำประปาดื่มได้

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ล้างทำความสะอาดตู้น้ำประปาดื่มได้

ด้วยในวันพุธที่ 13  มิถุนายน  2561 นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและงานผลิต ตรวจสอบบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดตู้น้ำประปาดื่มได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่  ผู้ใช้บริการ และรักษามาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ให้สะอาดและมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน