กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์


กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  ลงพื้นที่เดินออกหาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 20.00 – 24.00 น. เพื่อสำรวจท่อแตกรั่ว เป็นการลดน้ำสูญเสียตามแผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน