กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

           นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุน

น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ณ สนามหน้าหอประวัติศาสตร์อุบลราชธานีศรีวนาไล (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า) .ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

           โดยจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินงานกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ในการจัดทำ "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ" ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดทำ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในปี พ.. 2561 และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม "สุขขี ศรีวนาไล ใต้ร่มพระบารมี"

เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน