กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวกัญญานิษฐ์ อัครฤทธิพันธุ์ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์" ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.  ณ วัดศรัทธาธรรม หมู่ที่1 ตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอติดตั้งน้ำประปา โดยกิจกรรมภายในบูธ มีการแจกเอกสารความรู้ แจกของรางวัล ได้แก่ สมุดโน้ต และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน