กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่อัดน้ำเสริมแรงดันในเส้นท่อและแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณน้ำไม่ไหลพื้นที่ ต.คลองโคน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่อัดน้ำเสริมแรงดันในเส้นท่อและแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณน้ำไม่ไหลพื้นที่ ต.คลองโคน

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่อัดน้ำเสริมแรงดันในเส้นท่อและแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณน้ำไม่ไหลพื้นที่ ต.คลองโคน

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและงานผลิต ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำไม่ไหลตามที่ได้รับแจ้ง อัดน้ำเสริมแรงดันในเส้นท่อ และแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กรณีน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เลื่อนขึ้นข้างบน