กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ หอการค้าจ.ระยอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ หอการค้าจ.ระยอง


กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ หอการค้าจ.ระยอง

    การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 600ขวด แก่หอการค้าจ.ระยอง เพื่อใช้ในกิจการของหอการค้าจ.ระยอง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารกุศล ภายในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน