กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ หอการค้าจ.ระยอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ หอการค้าจ.ระยอง

กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ หอการค้าจ.ระยอง

    การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 600ขวด แก่หอการค้าจ.ระยอง เพื่อใช้ในกิจการของหอการค้าจ.ระยอง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารกุศล ภายในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน