กปภ.สาขาขลุง ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย ตามแผนโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน และมีความปลอดภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย ตามแผนโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน และมีความปลอดภัย

กปภ.สาขาขลุง ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย ตามแผนโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน และมีความปลอดภัย

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. กปภ.สาขาขลุง นำโดย นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย ตามแผนโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานและมีความปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยได้เชิญ วิทยากร จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลซึ้ง มาให้ความรู้ทฤษฏีและปฏิบัติด้านการดับเพลิงแก่พนักงานในและลูกจ้างในสังกัด ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขลุง โดยในการซ้อมแผนฯ นี้ กปภ.สาขาตราด นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผจก.กปภ.สาขาตราด พร้อมพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาตราด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน