สาขาบ้านฉาง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกลูกค้ารับโอนจาก อบต.นิคมพัฒนา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สาขาบ้านฉาง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกลูกค้ารับโอนจาก อบต.นิคมพัฒนา

สาขาบ้านฉาง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกลูกค้ารับโอนจาก อบต.นิคมพัฒนา

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย น.ส.กาญจนา ชนะโยธินานนท์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ และ ๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่ได้รับโอนการใช้น้ำจาก อบต.นิคมพัฒนา มาเป็นของ กปภ.โดยได้ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ ณ อบต.นิคมพัฒนา เพื่อรับเอกสารเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ รับชำระค่าประกันการใช้น้ำ แนะนำข้อมูลพื้นฐานการรับบริการของ กปภ. และแนะนำช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นลูกค้าของ กปภ.สาขาบ้านฉาง ต่อไป ซึ่งมีผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

      สำหรับการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกนี้ กปภ.สาขาบ้านฉาง จะลงพื้นที่ให้บริการ ๓ ครั้ง คือ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน, วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

      หากผู้ใช้น้ำไม่สะดวกดำเนินการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. หรือ ที่ สถานีผลิตน้ำมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๘-๖๐๑๒๙๒, ๐๓๘-๖๐๒๐๐๘, ๐๓๘-๖๐๔๗๕๘ ในวันและเวลาทำการ

เลื่อนขึ้นข้างบน