การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนันสนุน “โครงการประชารัฐพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย” กำจักผักตบชวาและวัชพืชในอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนันสนุน “โครงการประชารัฐพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย” กำจักผักตบชวาและวัชพืชในอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนันสนุน “โครงการประชารัฐพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย” กำจักผักตบชวาและวัชพืชในอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

            กปภ.สาขาเมืองพล นำโดย นายสุนัน รักษาชัฎ ผู้จัดการฯ พร้อมหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวนกว่า 200 ขวด ในงานเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยเหล่าจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย หลังแล้วเสร็จ "โครงการประชารัฐพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย" กำจักผักตบชวาและวัชพืชในอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพล สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

          ในการนี้ มีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และนำจิตอาสาฯ ทำความสะอาดรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย 

เลื่อนขึ้นข้างบน