ประปาบ้านฉางไปพบลูกค้า สนทนาถึงบ้าน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปาบ้านฉางไปพบลูกค้า สนทนาถึงบ้าน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

ประปาบ้านฉางไปพบลูกค้า สนทนาถึงบ้าน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

      เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบประชาชนผู้ใช้น้ำประปา บริเวณ ถนนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยได้สำรวจความพึงพอใจ เป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อนำไปพัฒนาตามความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งยังได้แนะนำช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของ กปภ.สาขาบ้านฉาง เพื่อให้ลูกค้าสามรถเข้าถึงข่าวสารของ กปภ. ต่อไป นอกจากนั้นแล้ว ยังได้นระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อลดการสะสมของตะกอนในเส้นท่อในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน