กปภ.สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "กินข้าวหม้อเดียวกัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "กินข้าวหม้อเดียวกัน"

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "กินข้าวหม้อเดียวกัน"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายมานะ ทองน้องยิ่ง ผช.ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี และ หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง กปภ.สาขาจันทบุรี จัด กิจกรรมโครงการ "กินข้าวหม้อเดียวกัน" เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกัน ภายในองค์กร โดยอาศัยการทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ร่วมไปถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ เสนอแนะ ปรึกษาปัญหาในเรื่องต่างๆ 
ทั้งนี้กิจกรรมโครงการ "กินข้าวหม้อเดียวกัน" จะจัดขึ้นในทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์

เลื่อนขึ้นข้างบน