การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

เมื่อวันศุกร์ที่  10  สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี   นำโดย นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมแสดงเจตจำนงด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตน "การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี องค์กรโปร่งใส ไร้สินบนน" โดยดำเนินการปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน